MANAgeMENT SPOLeČNOSTI

Jan PolívkaGenerální ředitel

Před příchodem do CCS koncem srpna 2014 působil 10 let ve společnosti COFIDIS. Začínal jako ředitel IT v ČR, poté přijal místo generálního ředitele na Slovensku. Následně pracoval ve Francii, kde se věnoval financím a vymáhání pohledávek. V roce 2011 byl jmenován generálním ředitelem COFIDIS Česká republika & Slovensko.
Jan vystudoval obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal titul inženýr a má bakalářský titul ze studia informačních technologií na Univerzitě Pasov v Německu. Kromě češtiny a angličtiny se domluví také plynně francouzsky a německy.

Ve volném čase se věnuje rodině a také sportovním aktivitám, zejména běhu a cyklistice.


TEMP

Hana ŠevčíkováProvozní ředitelka

Hana pracuje ve společnosti CCS od roku 1992. Postupně prošla přes pozice manažera oddělení správy zákaznických účtů, ředitelky úseku Služeb zákazníkům až na pozici Provozní ředitelky.

Hana má tři dospělé dcery, a tak si nyní užívá volný čas s manželem ve společnosti domácích zvířecích mazlíků. Ráda tráví čas na zahradě nebo se spolkem rybářů při různých akcích.

               

 


TEMP

Michal ŠrámekŘeditel IT infrastruktury EMEAA

Michal má za sebou několik desítek rozsáhlých úspěšných IT projektů. V oboru IT pracuje již od druhé poloviny devadesátých let a své zkušenosti načerpal v průběhu této doby na provozních pozicích, přes odborné seniorské, až po vrcholový management.


TEMP

Tomáš Červinka Finanční ředitel

Tomáš nastoupil do CCS koncem roku 2006 a funkci Finančního ředitele vykonává od října 2012. Svou pracovní kariéru začal ve společnosti Deloitte, kde se specializoval na audit bank a dalších finančních institucí.

Je členem britské Association of Chartered Certified Accountants a vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze.