Co říkají naši zákazníci

Vodárenská Akciová Společnost, a. s.

„Díky propojení on-line systému CCS Carnet a palivových karet máme neustálý detailní přehled nejen o provozních nákladech našich vozidel. Po zavedení systému došlo k zefektivnění využití vozidel.“

Ing. Lubomír Gloc generální ředitel

ČSOB Pojišťovna

„Společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., používá karty CCS od začátku roku 1995, tj. 20 let. V roce 2006 jsme začali pro náš vozový park využívat i GPS monitorovací systém CCS Carnet a elektronickou knihu jízd. Propojením obou těchto služeb vznikl efektivní nástroj pro sledování nákladů. Kompletní xkniha jízd zdokonalila interní kontrolní mechanismus. Kromě úspor dosažených přesnou evidencí služebních a soukromých jízd tak systém přináší i další formu úspor firemních prostředků a času zaměstnanců.”

Ing. Pavel Kaplan ředitel odboru centrálních služeb

Hochtief CZ

„Společnost HOCHTIEF CZ používá karty CCS pro nákup pohonných hmot od roku 1993. V roce 2006 jsme začali využívat i GPS on-line monitorovací systém pro sledování a správu vozového parku. Oba systémy, CCS Carnet a CCS palivové karty, jsou navzájem propojeny, čímž máme od jednoho dodavatele efektivní nástroj pro kontrolu a optimalizaci nákladů spojených s provozem firemního autoparku. Uspořili jsme tak náklady i čas, náš i naich zaměstnanců.”

Ing. Zbyněk Malý ředitel divize Správa majetku