Jak to funguje

TEMP

 

Prohlédněte si demoverzi systému Carnet


Možnosti systému

Systém CCS Carnet monitoruje parametry vozidla a získaná data dokáže přehledně zpracovat. S palivovými kartami CCS tvoří komplexní systém pro správu vozového parku a uživatelské administrativy s tím spojené.

 • Sledování vozidel jednotlivě i hromadně
 • Identifikace řidiče, rozlišení soukromých a služebních jízd
 • Aktuální přehled nákladů na provoz vozidla (zejména ve spojení s palivovými kartami CCS)
 • Celoevropská funkčnost
 • Jednoduché vyúčtování služební cesty včetně cestovního příkazu
 • Uživatelsky přívětivý a nastavitelný reporting

TEMP

Nastavitelné reporty sledují použití vozů pro služební a soukromé účely, sledování dodržování pracovní doby, nastavení a kontroly dodržení předepsané trasy a zastávek, spotřeby paliva a další. Zaměstnancům se usnadní administrativa týkající se vyúčtování služební cesty.

 • Vedení elektronické knihy jízd
 • Reporting služebních cest v době pracovního volna
 • Kontrola dodržování pracovní doby
 • Kontroly dodržení předepsané trasy a zastávek
 • Kontrola dodržování plánu návštěv zákazníků, partnerů, odběratelů, apod.

TEMP

Propojení s palivovými kartami CCS

Díky evidenci čerpání paliva CCS kartou (či jinou palivovou kartou) je jednoduché srovnat skutečně natankované množství s množstvím, které přibylo v nádrži a vyhodnotit odchylky. Mimo jiné je možné zjistit, zda vozidlo bylo ve chvíli tankování přítomno na čerpací stanici, tj. zda tankování bylo placeno firemní palivovou kartou opravdu do správného vozidla.

U velkých spotřeb na vozidlo, tedy zvláště u autobusů, kamionů, nákladních aut a těžké techniky vůbec, může měření paliva přinést desítky procent úspor díky identifikaci neekonomického chování. V tom případě se vyplatí sledovat spotřebu paliva přesně pomocí dodatečného plováku umístěného v nádrži (nádržích) vozu a senzorů napojených na sběrnici.

Ze získaných dat je systém schopen stanovit přesně okamžitou i průměrnou spotřebu paliva, monitorovat průběh tankování a úbytků paliva a zobrazit podezřelé úbytky, které mohou signalizovat potenciální zpronevěru. Dodatečně lze sledovat např. nadbytečné volnoběhy, které také přispívají ke zvyšování spotřeby.

Více o kartách CCS


Jaké bezpečnostní parametry dokáže CCS Carnet monitorovat?

Nejjednodušší způsob zabezpečení je obsažen již v základní jednotce CCS Carnet, která disponuje integrovaným 3D senzorem a zaznamenává náhlé změny stavu – otřesy, prudší náklon, atd. Jednotka je schopna detekovat náraz do vozidla nebo otřes způsobený zavřením dveří a tím střežit vozidlo proti odtahu nebo neoprávněnému vniknutí. Pro nouzové situace slouží tlačítko „Panic,“ kterým může posádka vozu vyvolat okamžitý poplach. Při incidentu je odeslána SMS na mobilní telefonní číslo určené osoby, které je uloženo v jednotce. Jednotka může být případně napojena na senzory vozidla a hlídat další parametry.

TEMP

 • Otřesy, náklon
 • Dveřní kontakty, včetně nákladového prostoru
 • Monitoring integrity vozu senzory pohybu (vnitřní i mikrovlnné)
 • Imobilizace vozu při neoprávněném užití vozu

TEMP

Monitoring pracovní techniky

Máte ve svém autoparku stavební, zemědělské či lesní stroje nebo stroje pro údržbu komunikací? Právě pro vás je určen monitoring provozních veličin a vyhodnocení jejich efektivního využití. Monitoring vozidel CCS Carnet vám poskytne kompletní informace o provozních veličinách a činnosti obsluhy stroje. Tak dokážete lépe plánovat výkony, využívat techniku a optimalizovat procesy nasazování techniky do budoucího provozu.

 • Sledování teploty, otevření a zavření nákladového prostoru, použití majáků, a podobně
 • Použití nástavců komunální, stavební, zemědělské a podobné techniky
 • Sledování připojení a polohy přívěsů, návěsů, kontejnerů atp., a jejich identifikace.

TEMP

Jaké technologie systém pohánějí?

Systém monitoringu vozidel CCS Carnet funguje na principu zjišťování aktuální polohy prostřednictvím GPS satelitů a jednotky instalované napevno do vozidla a chráněné proti nepovolené manipulaci. Nevyžaduje instalaci žádného speciálního software a přístup k datům je možný nepřetržitě na webových stránkách společnosti CCS. Díky tomu je možno se připojit prostřednictvím internetu prakticky odkudkoli. Provozní reporty jsou generovány buď jako předdefinované sestavy nebo si může zákazník sám definovat požadované výstupy. Systém je rovněž schopen generovat výstrahy nebo alarmy dle zvolených požadavků zákazníka.