Často kladené dotazy

Přihlášení do systému

Přihlásit se lze na stránkách www.ccs.cz pomocí přístupových údajů, které zasíláme na emailovou adresu uvedenou v objednávce jako e-mail kontaktní osoby.
K získání nových přihlašovacích údajů je potřeba zaslat žádost o znovuzaslání na obchodní oddělení CCS Carnet: info@sledovaniaut.cz. Tento požadavek odešlete z emailové adresy, kterou jste při objednávce našich služeb uvedli jako kontaktní.
Z důvodu bezpečnosti je nutné si toto heslo změnit.

Jak funguje monitoring?

Mapy společnosti Google nejsou používány z důvodu zachování bezpečnosti Vašich dat. Všechna data (například RZ vozidla, údaje o poloze), pro jejichž zobrazení je využit produkt společnosti Google, jsou předána takto třetí straně a je s nimi zacházeno podle licenčních podmínek třetí strany, nikoliv podle podmínek dodavatele služby.
Může jít o místo bez GSM/GPRS nebo GPS signálu. Prvně si ověřte, zda vozidlo nestojí pod střechou, v podzemních garážích nebo v dalších místech, kdy by mohl být problém s příjmem signálu (husté lesy, místa kde není signál mobilních sítí apod.). Pouze pokud si jste jisti, že vozidlo se vyskytuje na místě, kde je dosažení signálu snadné (je přímý výhled na oblohu a místo je pokryté signálem GSM/GPRS), kontaktuje technickou podporu systému pro monitoring vozidel CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108.
Samozřejmě, jednotka v takovém případě sbírá veškerá data do paměti a odešle je ihned po návratu do ČR. Toto je již v ceně za měsíční službu. Je možné požádat o dotaz na polohu, tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.
Ano, roaming lze objednat na obchodním oddělení CCS. Tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.
Možné to samozřejmě je, k jednotkám dodáváme čtečky a čipy technologií Dallas a RFID. S jejich pomocí se řidiči mohou ve vozidlech jednoduše přihlásit, systém je pak dle čísla čipů identifikuje a přiřadí k dané jízdě. V některých případech je možné použít i karty nebo čipy, které zákazník již používá, například pro evidenci přístupů a docházky.
Ano, toto je možné. Pokud palivové karty CCS již využíváte, stačí je pouze spárovat s vozidly jejich zadáním do systému CCS Carnet. Pokud si je teprve hodláte zřídit, kontaktujte po jejich obdržení technickou podporu CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108. Pracovníci poté zajistí, aby se Vám nákupy z karet načítaly do systému CCS Carnet.

Poskytujeme hned několik možností kontroly spotřeby PHM:

  • Počítání z nákupů – v tomto případě je nutné mít nákupy importované do systému monitoringu vozidel CCS Carnet automaticky.
  • Odečet stavu nádrže z CAN sběrnice ve vozidle.
Webtestem se ověřuje správné zapojení jednotky po instalaci zařízení do vozidla. Ověřuje se její dostupnost, GPS signál, správné zapojení doplňků apod. Webtest provádějí autorizované servisy a technická podpora systému monitoringu vozů CCS Carnet.

Servis vozidla a technické změny

V systému monitoringu vozidel CCS Carnet (na internetové adrese portal.sledovaniaut.cz) je pod záložkou Vozidla ve spodní záložce Vozidlo kolonka SPZ, kde lze editovat RZ vozidla. Změna údajů se ukládá ikonou diskety v modré liště v levém horním rohu obrazovky.

V administraci původního – nyní již nepodporovaného – systému iMonitor (na internetové adrese www.imonitor.cz/Admin) lze editovat veškeré údaje o vozidle v seznamu vozidel. Změny uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

Po instalaci jednotky v autorizovaném servisu obdržíte vyplněný instalační protokol. Ten zašlete buď fyzicky na adresu CCS, Chlumčanského 5, Praha 8, 180 00 nebo oscanovaný na emailovou adresu technické podpory CCS: support@ccs.cz a pracovníci vozidlo zavedou do systému.
Obrátit se můžete na technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS CarNet nebo na některý z našich autorizovaných servisů uvedených na internetových stránkách www.ccs.cz. Po nainstalování jednotky zašlete montážní protokol s informacemi o výměně a s novými údaji o vozidle na technickou podporu CCS Carnet, např. na emailovou adresu support@ccs.cz.
Nutné to není, nicméně doporučujeme autorizované servisy využívat. Pouze v autorizovaném servisu dostanete záruku na provedené instalační a servisní úkony. U jednotky poškozené neodbornou montáží v neautorizovaném servisu nelze uznat opravu jako záruční.
V takovém případě kontaktujte technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108. Pracovníci technické podpory CCS budou chtít znát Vaše zákaznické číslo (nebo číslo rámcové smlouvy), o jaký vůz se jedná a kde se nejčastěji pohybuje. Poté Vás budou kontaktovat přímo technici CCS, aby se s Vámi domluvili na detailech instalace.

Kniha jízd

V takovémto případě vždy kontaktujte technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS Carnet. Naši pracovníci provedou diagnostiku jednotky, určí problém a jeho následné řešení.
Soukromá jízda je citlivý údaj daného řidiče, a nikdo jiný k takové jízdě nesmí mít přístup, bez jeho předchozího souhlasu. Je zobrazena pouze celková délka soukromé jízdy.
Rozdíl tachometru ve vozidle a v elektronické knize jízd je způsoben odchylkou, která je dána přesností měřidla ve vozidle a odchylky vypočtené vzdálenosti dle GPS. Pro úpravu je možné v systému využít funkci Korekce tachometru. Maximální odchylka by však neměla přesáhnout 10 %. Hodnota odchylky v běžné praxi je mnohem nižší, než je tato hranice. Přesahuje-li odchylka tuto hodnotu, je třeba kontaktovat technickou podporu monitoringu vozidel CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108. U většiny vozidel je možno odečítat hodnotu měřidla ve vozidle, zde pak není korekce nutná a údaje souhlasí. Takováto konfigurace může znamenat zvýšení ceny instalace.
Poslední jízda je vždy označena jako nedefinitivní. Mohla by k ní přijít doplňující data a z toho důvodu na ní nelze dělat úpravy. Není totiž předem zřejmé, zda vozidlo neukončí jízdu na místě bez signálu GSM/GPRS, například v podzemní garáži, kde není možné odeslat všechna data. Změny je možné zadat na jízdu předchozí anebo vyčkat, až se u vozidla načte další jízda.
Ano, takovéto nastavení je možné učinit na každém vozidle zvlášť. V systému monitoringu vozidel CCS Carnet pod záložkou Vozidla a v záložce Vozidlo je možnost do políčka s názvem Přestávka nastavit 00:10:00 a všechny jízdy, které mezi sebou budou mít přestávku deset minut a méně se sloučí v jednu. Obdobně je možné zadat i jiný čas přestávky.

Po označení jízd, z nichž chcete cestovní příkaz vytvářet, stiskněte pravé tlačítko myši a v kontextovém menu vyberte možnost Cestovní příkaz. Vyberte, jaký typ cestovního příkazu si přejete vytvořit.

Skvělým pomocníkem Vám i v tomto případě může být samotná nápověda systému pro monitoring vozidel CCS Carnet, kterou objevíte pod tlačítkem Nápověda v pravém horním rohu obrazovky systému.

Vyberte si delší období pro zobrazení elektronické knihy jízd, což lze provést pomocí ikony kalendáře u možností Rok a Měsíc. Pokud si například přejete vytvořit cestovní příkaz od 20. 1. do 5. 2., vyberte si zobrazení tak, aby se Vám zobrazilo celé období, které potřebujete. Pak již bude snadné dané jízdy označit a vytvořit cestovní příkaz.